Transformationsspillet - rollespillets forvandlende kraft

De indre konflikter mellem de forskellige sider af os bliver ofte udspillet i vores relationer. Derfor er rollespillet, dramatiseringen af konflikten i et trygt miljø, en af de stærkeste transformative metoder.

Corework har udviklet en række rollespil til at opdage og transformere de delpersonligheder, der står i vejen for sjælens frie udtryk.

Vi kalder det transformationsspillet fordi du gennem dramatiseringen og oplevelsen af konfliktens aspekter får nye indsigter og perspektiver på dine konflikter og det sjælspotentiale, der ligger gemt heri.

Du lærer samtidig, direkte gennem oplevelsen, hvorledes din personlighed er sammensat.

Rent praktisk foregår det på den måde, at man i små grupper bliver instrueret til at gennemspille konflikten – fortidige og nutidige, uden at man spiller sig selv. Derigennem opdager man de dynamikker der er på spil og identificerer delpersonlighederne.

Transformationsspillet er en legende og rørende måde at udvikle sig sammen på. Alle giver til alle. Det er harmoni gennem konflikt.

Underviser: Charlotte Juul

Kontakt mig på 4094 2444 eller cjuul@corework.dk