Coaching - kom nærmere dit livsformål og den du er!

Kontekst

Du kender den indre oplevelse af at være dig, som består af følelser og tanker og fysiske fornemmelser - men som du måske allerede har bemærket, foregår der mere end det.

F.eks.; Når du kigger op i den kulsorte stjerneklare natte-himmel, og du prøver at begribe hvorfor himmelrummet ikke ender - kan man næsten blive vanvittig over den uløselige gåde - og samtidig bobler hele kroppen af glæde over den vidunderlige sandhed at det bare ikke kan forstås!

Hvad er det der sker med hjernen, tankerne og følelserne - når vi oplever noget vi ikke kan begribe? Det interessante er, at det vi oplever ikke er fremmed for os, selvom vi ikke begriber hvad det er. Så hvad er det vi oplever, som vi ikke ved med vores hjerne? Hvad er det vi oplever med, som ikke er placeret i tankene ej heller i følelserne?

CoreCoaching - handler om perspektiv, mening og retning

Omdrejningspunktet i dette forløb er arbejdet med hvad bevidsthed er både med indhold og uden indhold - set i forhold til hvem du er, hvad du vil og hvorfor du er her.

  • Du vil komme til at opdage dybere sider af livets indre liv og lære hvordan man kæder denne verden sammen med den ydre verden.
  • Vi vil arbejde med at lukke kløften mellem dine dybeste indsigter og erfaringer og den måde du lever og arbejder på.
  • Vi vil arbejde med din mission og vision for dit liv og arbejde udfra de værdier du ønsker at basere dette på.

Du vil komme i kontakt med en dybere del af dig selv, som du altid har kendt, men som du har svært ved at leve efter i dit daglige liv og arbejde.

Denne dybere del er dit dybeste Selv - som er dér dit ypperligste potentiale ligger. Det er her kilden til al kreativitet springer. Det er også det sted du kan finde svaret på, hvem du er, hvad du vil og hvorfor du er her.

Metode

At komme i kontakt med ens dybere selv er kun det første skridt mod forandring og et meningsfuldt liv og arbejde.

Derfor lægger jeg stor vægt på hvordan man implementerer de nye indsigter. Min filosofi er, at en indsigt kun har værdi hvis den bliver omsat til handling.

Min fremgangsmåde er dialog og meditation. Vi arbejder udfra princippet "out of the box" - for at udfordre og undersøge forudindtagede meninger og grundlæggende antagelser, for sammen at finde nye perspektiver at se virkeligheden fra. Undervejs vil vi bla. træne viljen, koncentration og disciplinen; at undersøge.


Coreworks transformed my life.....
— Client Testimonial