Big Mind Processer

 

Bigmind er til dig, som ønsker at komme dybere i dig selv med din meditationspraksis eller blot har en længsel efter at opleve mere af din dybere væren og samtidig få lys på det, der holder dig tilbage fra at leve fuldt ud, som den du er.  

BigMind er en sjov, enkel og effektiv metode til selvindsigt, der samtidig åbner dit hjerte og sind op til en ny og større værdsættelse af livets rigdom og helhed. BigMind er et værktøj, som består af en blanding af vestlig psykologi og østlig spiritualitet. Metoden er blevet udviklet for bedre at kunne forstå sindet og menneskets væsen.

Baggrund

BigMind er udviklet af Zen Master Genpo Roshi I 1999 efter næsten 30 års traditionel Zen træning under den Japanske Zen master Maeuzumi Roshi. I en årrække arbejdede han også med psykologerne Hal og Siddra Stone og deres psykologiske metode "Voice dialoque". Han blev inspireret til at bringe begge traditioner sammen, hvor både det psykologiske delpersonlighedsarbejde og Zen traditionens trancendens kunne supplere hinanden i et dynamisk samspil og integration i det, han kalder for Apex’en. Derigennem blev Zen oplevelsen tilgængelig for os alle, uden at vibehøver at tilbringe mange år i et kloster, hvor vi samtidigt kan få arbejdet med de dele af personligheden, som sætter sig i vejen for at være ET med vores sande natur og væsen.

Graphic of person meditating from Charlotte Juul's Corework Website

 

BigMind metodens grundstruktur arbejder med det, man i Zen kalder ”the three Tressures” (de tre Skatte), som er begravet dybt inde i os alle. Når en af disse tre ikke er vågnet i os, eller vi har skubbet dem væk og ned i det ubevidste, skaber det ofte lidelse, utilfredshed og længsel efter noget andet, end det vi er. I BigMind metoden kaldes "the Tree Tressures" for:
1) “The Dharma Treasure", det Relative eller "the Small contracted Mind".  
2) "The Buddha", det Absolutte eller "Big Mind".
3) "The Sangha", Harmoni eller "Big Heart", som er syntesen af de to første, også kaldet Apex’en.

1) Small Mind* er det menneskelige sammentrukkede selv, der føler sig begrænset og adskilt fra helheden, som er ensom og ofte har en følelse af, at der er noget, der mangler.

2) Big Mind* er “being”, der i Zen er kendt som “the Unborn Buddha-mind eller Buddha-nature”- det som aldrig bliver født og aldrig dør, uden tid og rum, uendeligheden. Også kaldet "Det absolutte Selv", Mind eller No Self. Vores sande natur, som man siger i Zen. 

3) Big Heart* er det integrerede og konstant opvågnende selv og hjerte, The Human Being, som består både af "small contacted mind" og "Big expanded Mind". De samles i en synstese levende i hjertet som Visdom, Kærlighed og Medfølelse.

Jeg arbejder med disse tre aspekter af selvet og deres skyggesider, hvad der sker, når de enten ikke er vågnet i os eller er uejede, for tilsidst at bringe dem til fuldt ejerskab i hjertet.

Workshops & Sessions

BigMind er en powerfuld men nænsom process.

Det kan løfte sløret for en virkelighed, som ofte synes skjult for os, og som kan tage mange års meditation at få indblik i.

Det giver også mulighed for at arbejde med vores skyggesider. De ting, som vi ikke kan se om os selv, men som styrer vores liv og ofte skaber lidelse, utilfredshed og forvirring. BigMind er blevet beskrevet af den anerkendte integrale tænker og filosof Ken Wilber: ” Possibly the greatest discovery in spirituality in the last 200 years”.

 

Jeg faciliterer BigMind processer både med individer og grupper.

Individuel session: 1 1/2 times varighed pris kr. 950

Gruppesession: Aftales nærmere. 

Kontakt Charlotte Juul for nærmere informationer >>